Акціонеру


Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (розміщено 30.04.2021р.)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (розміщено 21.04.2021р.)

Інформація про загальну кількість акцій і голосуючих акцій (розміщено 19.04.2021р.)

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" 21.04.2021 року (розміщено 18.03.2021р.)

Особлива інформація "зміна посадових осіб" до НКЦПФР (розміщено 27.04.2020р.)

Інформація про зміну складу посадових осіб 23.04.2020 року (розміщено 27.04.2020р.)

Річна звітність ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" за 2019 рік

Повідомлення про прийняті рішення на зборах 23.04.2020 року

Інформація про загальну кількість акцій і голосуючих акцій станом на 22.04.2020 року

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" 23.04.2020 року (розміщено 12.03.2020р.)

Особлива інформація ПрАт "Гіпроцивільпромбуд" (розміщено 25.11.2019р.)

Повідомлення про прийняті рішення позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", які відбулись 25.09.2019 року (розміщено 26.09.2019р.)

Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", які відбулись 25.09.2019 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", які відбудуться 25.09.2019 року (розміщено 20.09.2019 р.)

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" 25.09.2019 (розміщено 05.09.2019р.)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", які відбудуться 25.09.2019 року.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", які відбудуться 25.09.2019 року.

Протокол Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" від 17 квітня 2019 року

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" 17 квітня 2019 року з порядком денним та проектами рішень

Особлива інформація 20.09.2018

Особлива інформація 26.04.2018

Особлива інформація 12.04.2017

Звіт - 2018

Звіт - 2017

Повідомлення про прийняті рішення позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", які відбулись 12.12.2018 року (розміщено 20.12.2018р.)

Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", які відбулись 12.12.2018 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД", які відбудуться 12.12.2018 року (розміщено 06.12.2019 р.)

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" 12 грудня 2018 року» (розміщено 21.11.2018р.)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд", які відбудуться 20.09.2018 року (розміщено 14.09.2019 р.)

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд", які відбудуться 20 вересня 2018 року (розміщено 05.09.2018р.)

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" 20 вересня 2018 року (розміщено 20.08.2018р.)

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд", які відбудуться 20 вересня 2018 року (розміщено 16.08.2018р.)

Повідомлення про нову дату проведення Загальних зборів акціонерів 26 квітня 2018 року

Порядок денний та проекти рішень Загальних зборів акціонерів 26 квітня 2018 року

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" 15 листопада 2017 року (розміщено 13.10.2017р.)

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд", які відбудуться 15 листопад 2017 року (розміщено 13.10.2017р.)

Звіт

Свідоцтво про державну реєстрацію

Положення про Наглядову Раду ПрАТ "ГІПРОцивільпромбуд"

Положення про правління ПрАТ "ГІПРОцивільпромбуд"

Положення про Ревізійну комісію ПрАТ "ГІПРОцивільпромбуд"

Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ "ГІПРОцивільпромбуд"

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Виписка з реєстру кодів цінних паперів